บัญชีชื่อ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
       บัญชีเลขที่ : 3376002975
       ธนาคาร : กรุงไทยสาขาถนนช้างเผือก
 
หลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเปิดสอน เปิดรับสมัคร ราคา จำนวน สมัครแล้ว เหลือ สมัคร
CUR-13 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 13 30 พ.ค. 2565 - 23 ก.ย. 2565 30 มี.ค. 2565 - 15 เม.ย. 2565 35000.00 56 56 0 CLOSE
ปิดรับสมัคร
หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ :: ติดต่อ คุณกาญจน์ธนัศ ทิพวัฒน์ เบอร์ 0969909619 :: @Line id = 0969909619